آخرین مطالب

سومین دوره آموزشی «از مراقبه تا نوشتن»

سومین دوره آموزشی «از مراقبه تا نوشتن» هيچ دانشی بی درنگ به دست نمی‌آيد. در حقيقت دانش آغازی دارد و پايانی ندارد. دانش يوگا نيز بيش از همه چنين

تمرکز

تمرکز دوسال پیش در دروه‌ی شیوع ویروس کرونا، شوربختانه از حضور در کلاس‌های یوگا دور ماندم. آن روزها به تازگی پیج اینستاگرام ساتیایوگا_توازنی را ساخته بودم. دغدغه‌مند آموزش یوگا

قصه‌ی ما. من، مراقبه و نوشتن

قصه‌ی ما من، مراقبه و نوشتن نوزده ساله بودم كه برای نخستين‌بار به مراقبه نشستم. توی سالن باشگاه يوگا، روی مت يوگا، چهارزانو نشسته بودم. مربی‌ام می‌گفت: «ستون فقراتت

مرا به ره آر؛

مرا به ره آر؛ وقتی مويه‌كنان گفت: «مرا به ره آر؛ من نيازمند رهايی‌ام»، دو شاهراه پيش روی‌ام داشتم؛ نوشتن و يوگا. و من نوشتن را برگزيدم. بی‌درنگ لپ‌تاپ