چطور با یوگا نیروی اراده‌مان را تقویت کنیم؟

امروز صبح موقع نوشتن از خودم پرسيدم؟ «چطور می‌توانم با اراده‌تر شوم؟»
برای اينكه به اهدافم وفادار باشم هميشه دارم به دنبال زمان می‌دوم. اين نوع دويدن را دوست دارم. شتاب می‌كنم تا درجا نزنم، تا در اكنون باقی بمانم.
وقتی چک‌ليست كارهای روزانه‌ يكی‌يكی تيک می‌خورد،‌ حس نيرومندی و شادابی را به همان ميزان تجربه می‌كنم كه با انجام يوگای روزانه‌ام‌. تعريفم از دستاورد چنين است. اما رسيدن به آن نيازمند اراده‌ای آهنين است كه گاهی ندارم‌اش. وقتی نيروی اراده‌ام كمرنگ می‌شود، به ياد می‌آورم كه يوگا می‌تواند ابزاری باشد برای تقويت اراده؛ ذهن من يوگامند است. دغدغه‌ی ذهنی‌ام جستجوگری و يافتن پاسخ‌ها در يوگاست. و علاقه‌مندی‌ام نوشتن از يوگا.
پس سوال امروز را اين‌گونه می‌پرسم: «چطور با يوگا نیروی اراده‌مان را تقويت كنيم؟»
شنيده‌ايد كه می‌گويند: قهرمان زندگی‌ خودت باش!
يوگا آسانايی دارد به نام قهرمان يا ويرابادراسانا. ويرابادرا نام يک جنگجوی ماهر است، تجسمی از شيوا كه با داشتن هزار سر، هزار چشم، هزارپا، گرداندن هزار گرز و پوشيدن پوست پلنگ توصيف شده است. جنگجويی معنوی كه شجاعانه با بی‌خبری از خود، يعنی خواستگاه همه‌ی رنج‌های بشری مبارزه می‌كند. هنگامی كه به دنبال وقت می‌دوم می‌توانم با ويرابادرا همذات‌پنداری كنم. چون شجاعانه برای خودآگاهی و انتشار آن می‌جنگم. چون مهربانانه از وقت خود مراقبت می‌كنم.
همه‌ی‌ ما می‌توانيم قهرمان‌وار زندگی كنيم. تنها با جستجوی خود در حين انجام يک آسانا. آسانای قهرمان يوگی را در وضعيتی قرار می‌دهد تا بر روی زمين تعادلی پايدار بيابد. در چنين وضعيتی هوشياری، دقت و تمركز يوگی افزايش می‌يابد. وقتی يوگیِ قهرمان دارد پاهايش را روی زمين می‌فشارد، انگار مصمم بر ساختنِ بنايی محكم است. خودسازی از همين نقطه آغاز می‌شود. سپس با نيرويی كه بر عضلات پاهايش وارد می‌شود، توان حركت در زندگی روزمره را می‌يابد. ذهن‌آگاهی دستاورد ديگر اين آساناست.‌ رفتار و عملكرد روزانه‌ی يک قهرمان همواره زير ذره‌بين خودش است. در راستای دستیابی به اهداف می‌توان با اجرای روزانه‌ی آسانای قهرمان بر نيروی اراده‌ افزود. اگر هدف زيستن در اكنون باشد، قهرمان از طريق اكسيژن‌رسانی به مغز و دريافت پرانای بيشتر به هدف رسيده است. چرا كه او سينه‌اش را فراخ می‌كند تا تنفس‌اش عميق‌تر شود. به اين ترتيب ذهن‌اش را برای «بودن» شفاف می‌كند.

من هستم چون اراده می‌کنم تا باشم.

جبران‌خلیل‌جبران می‌گوید:《فضایی بین پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پیموده می شود.》

۳ تیرماه ۱۴۰۲

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *