یوگا در اولین‌قدم، بخش هفتم، روش‌های اصلی یوگا

🌱 روش‌های اصلی يوگا

🌸 يوگای كامل

۱_ هاتا‌يوگا يا يوگای بدنی: حركات بدنی(آسانا)، كنترل تنفس(پراناياما)، فرايندهای نظافتی(كِرياها)، آرامش عميق و تمركز ذهن، بدنی نرم و راحت به وجود می‌آورند. همچنين باعث افزايش نيروی حياتی، سلامتی و بهبود امراض جسمانی می‌شوند.

۲_ باكتی‌يوگا: مسير قلب و احساسات. باكتی‌يوگا طريق پرستش خداوند با مظهريت معنوی و استاد روحی است. با تسليم و سرسپردگی به خداوند به تجربه‌ی خلوص و يگانگی رسيدن.

۳_ گيانا‌يوگا: مسير دانش. يوگای دانش و خرد كه با كسب معرفت و آگاهی شخصی به وحدت می‌رسد.

۴_ كارما‌يوگا: طريق عمل توسط خدمت بی‌ريا و خالصانه است. كارما‌يوگی فكر خود را با انجام وظيفه بدون چشم‌داشت به نتيجه‌ی عمل پاک می‌كند.

۵_ راجايوگا: طريق تمركز و كنترل فكر است. از طريق دستورات معنوی و كنترل حواس، ذهن از افكار بيهوده خلاص می‌شود. به توجه و تمركز دست می‌يابد و سپس كيفيت سامادهی يا آگاهی برتر را تجربه می‌كند.

۶_ جاپا‌يوگا: قسمتی از راجايوگا است. به معنی تكرار يک مانترا. تكرار مانترا همراه با تمركز ذهن در درون فرد ارتعاشاتی ايجاد می‌كند كه با ارتعاش معنوی هم‌آوا می‌شود.

۷_ آشتانگايوگا: در اين روش با طی مراحل هشت‌گانه‌، فرد به تعادل و تعالی جسم، ذهن و روح می‌رسد.

🌸 يک يوگای كامل، مجموعه‌ای از تمام يوگاهاست. بدنی سالم و نيرومند، فكری سخت روشن و آرام، ذهنی تيز و هوشيار، اراده‌ی آهنين، قلبی سرشار از عشق و شفقت، زندگانی‌ای توام با فداكاری و شناخت واقعی خويشتن خويش، هدف يوگای كامل است.

 

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *